Průběh kempu

Příměstský fotbalový kemp probíhá vždy 5 dní v týdnu, od pondělí do pátku.
V pondělí bude sraz a zápis účastníků od 7.30 do 8.00 h.
V ostatní dny je příjezd dětí mezi 8 – 8:30 h., kde si fotbalisty přebírají trenéři. Vyzvedávání dětí rodiči je každý den v odpoledních hodinách mezi 16:30 – 17 h. V případě potřeby i později (po předchozí domluvě).
Fotogalerie z kempu 

Pravidla kempu

1. Všichni účastníci jsou povinni se řídit během tréninkové jednotky či programu pokyny trenérů a asistentů, organizačních pracovníků a dodržovat řád zařízení, ve kterém se nacházejí.
2. Účastníci se nesmí bez povolení trenéra vzdálit z prostoru určeného pro daný program. Toto platí i při ostatních přesunech.
3. Onemocnění a poranění hlásí účastníci trenérovi.
4. Peníze a cenné předměty si mohou účastníci uložit u trenéra, jinak se za ně neručí. Totéž se týká i věcí odložených a zapomenutých mimo areál. Veškeré ztráty je nutné ihned hlásit trenérům.
5. Škodu na zařízení je třeba ihned hlásit a hradí ji ten, kdo ji způsobil.
6. Porušení pravidel se trestá podle stupně až vyloučením z bez nároku na vrácení zaplacené částky. Zákonní zástupci budou o tomto bezprostředně informováni.

Věci s sebou

Míč, lahev na pití, kopačky, sálovou obuv, pantofle, stulpny, tréninkové tričko, trenky, ručník, sprchový gel, pokrývku hlavy, plavky, nutné léky. V případě špatného počasí šusťákovou bundu, tepláky, mikinu.

Prosíme však rodiče, aby dětem zakázali tablety a mobilní telefony.
Děkujeme za pochopení

Scroll to top